Genomic EvoDevo Lab

How did Multicellularity Evolve?


Members

Staff

Hiroshi Suga (PI, Associate Professor)


PhD students

M2
Takaaki Kai (Hippo pathway of ichthyosporeans)
Mitsuhiro Fukuhara (Extracellular matrix-like proteins in Capsaspora)

M1
Katsutoshi Aono (Receptor tyrosine kinases of Capsaspora)
Seitaro Denbo (Extracellular matrix-like proteins in Capsaspora)


Undergrads

B4
Marina Atsumi
Yu Satoh
Hinako Sano
Kazusa Shiraiwa
Masahiro Sung

B3
Sarina Doi
Akari Hatayama
Hinako Harada
Ayato Hino
Ai Murakami


Alumni

2016 Yuki Kimura, Masaaki Kobayashi, Kojiro Tokiyasu, So Miyamoto, Azusa Nakata
2017 Naofumi Koide, Yukino Ohara, Hiroki Mukaihara, Shuhei Murakami, Rei Yagasaki
2018 Naoto Kunimura, Kaho Satoh, Moena Hatakeyama