Genomic EvoDevo Lab

How did Multicellularity Evolve?


Members

Staff

Hiroshi Suga (PI, Associate Professor)


PhD students

D1
Seitaro Denbo (Extracellular matrix-like proteins and cadherin in Capsaspora)

M1
Ayato Hino (Protein secretion of Capsaspora cell)


Undergrads

B4
Mami Ono
Yuhmi Kamo
Naoto Kobayashi
Kaisei Shigemi
Ryu Sumitomo
Haruki Tanimoto
Shotaka Miyahira
Naoki Yamahara

B3
Kina Ohama
Kaito Ohmura
Nazuna Saigo
Fuma Tanaka
Kazusa Tsushima
Haruka Yamasaki


Alumni (following academic career)

2016 Yuki Kimura, Masaaki Kobayashi, Kojiro Tokiyasu, So Miyamoto, Azusa Nakata
2017 Naofumi Koide, Yukino Ohara, Mitsuhiro Fukuhara, Hiroki Mukaihara, Shuhei Murakami, Rei Yagasaki (Kyoto Univ. Grad. Sch.)
2018 Naoto Kunimura (Kobe Univ. Grad. Sch.), Kaho Satoh, Moena Hatakeyama
2019 Takaaki Kai (Master of Biological System Science, Prefectural University of Hiroshima), Marina Atsumi, Yu Satoh, Hinako Sano, Kazusa Shiraiwa, Masahiro Sung (Riken CDB, Kobe Univ. Grad. Sch.)
2020 Katsutoshi Aono (Master of Biological System Science, Prefectural University of Hiroshima), Sarina Doi, Akari Hatamura, Hinako Harada, Ai Murakami