Genomic EvoDevo Lab

How did Multicellularity Evolve?


Members

Staff

Hiroshi Suga (PI, Professor)


PhD students

D4
Seitaro Denbo (Cell adhesion molecules in Capsaspora)

D2
Ayato Hino (Tyrosine phosphorylation signaling in Capsaspora)

M2
Fuma Tanaka (Notch signalling in Capsaspora)

M1
Toshihiro Furuya (Hippo pathway in Creolimax)


Undergrads

B4
Mami Inoue
Aozora Umemura
Aoi Ono
Saki Etoh
Shizuku Tamura

B3
Shion Shimizu
Yui Takeda
Nanae Takemoto
Ayumu Nomura
Haruki Yoshida


Alumni (following academic career)

2016 Yuki Kimura, Masaaki Kobayashi, Kojiro Tokiyasu, So Miyamoto, Azusa Nakata
2017 Naofumi Koide, Yukino Ohara, Mitsuhiro Fukuhara, Hiroki Mukaihara, Shuhei Murakami, Rei Yagasaki (Kyoto Univ. Grad. Sch.)
2018 Naoto Kunimura (Kobe Univ. Grad. Sch.), Kaho Satoh, Moena Hatakeyama
2019 Takaaki Kai (Master of Biological System Science, Prefectural University of Hiroshima), Marina Atsumi, Yu Satoh, Hinako Sano, Kazusa Shiraiwa, Masahiro Sung (Riken CDB, Kobe Univ. Grad. Sch.)
2020 Katsutoshi Aono (Master of Biological System Science, Prefectural University of Hiroshima), Sarina Doi, Akari Hatamura, Hinako Harada, Ai Murakami
2021 Mami Ono, Yuhmi Kamo, Naoto Kobayashi, Kaisei Shigemi, Ryu Sumitomo, Haruki Tanimoto, Shotaka Miyahira, Naoki Yamahara
2022 Kina Ohama, Kaito Ohmura, Nazuna Saigo, Kazusa Tsushima, Haruka Yamasaki
2023 Hodaka Takishita, Kumanao Furuya, Koki Miyake, Fuko Yagura (Kobe Univ. Grad. Sch.)