members

2020

Masahiro Mori, Megumi Morisaki, Takatoshi Sugimoto, Kaede Takeshima, Hiro Togari, Kenji Minagi, Natsumi Doi, Yuki Takeshita, Takahide Ota, Masaaki Tatsuka


2019

Natsuki Ueda, Takeshi Oosaki, Shiori Sano, Haruka Ikegami, Yuki Kaihara, Akari Tajiri, Mizuki Tanaka, Hiro Togari, Kenji Minagi, Yuuki Kunimatsu, Kouhei Fujiura, Natsumi Doi, Yuki Takeshita, Takahide Ota, Masaaki Tatsuka


2018

Haruka Ikegami, Yuki Kaihara, Akari Tajiri, Mizuki Tanaka, Takanori Ouchida, Kenta Takamoto, Hiro Togari, Kenji Minagi, Yuuna Kitamura, Yuuki Kunimatsu, Kouhei Fujiura, Natsumi Doi, Yuki Takeshita, Takahide Ota, Masaaki Tatsuka


2017

Takanori Ouchida, Kenta Takamoto, Hiro Togari, Kenji Minagi, Yuuna Kitamura, Yuuki Kunimatsu, Kouhei Fujiura, Satoshi Fujita, Mayumi Fujiwara,Shota Umeda,Natsumi Doi, Kazuki Aridome, Muu Ushie, Mamoru Fujiwara, Yuki Takeshita, Takahide Ota, Masaaki Tatsuka


2016

Yuuna Kitamura, Yuuki Kunimatsu, Kouhei Fujiura, Satoshi Fujita, Mayumi Fujiwara, Yu Sogo, Natsumi Doi, Kazuki Aridome, Muu Ushie, Suzuka Takeo, Hiroyuki Fukushima,Shota Umeda, Mamoru Fujiwara, Yuki Takeshita, Takahide Ota, Masaaki Tatsuka


2015

Yu Sogo, Natsumi Doi, Kazuki Aridome, Muu Ushie, Hirari Eguchi, Yusuke Onishi, Yuko Takaba, Suzuka Takeo, Hiroyuki Fukushima,Naho Mino, Shota Umeda, Mamoru Fujiwara, Yuki Takeshita, Takahide Ota, Masaaki Tatsuka


2014

Kazuki Aridome, Muu Ushie, Hirari Eguchi, Yusuke Onishi, Yuko Takaba, Suzuka Takeo, Hiroyuki Fukushima,Naho Mino,Yuya Inoue, Satsuki Ibata, Takayuki Koshihara, Yuka Matsushige, Takafumi Morikawa, Shota Umeda, Mamoru Fujiwara, Kaoru Okada, Masato Hori, Mayumi Okamoto, Yuki Takeshita, Takahide Ota, Masaaki Tatsuka


2013

Yuya Inoue, Satsuki Ibata, Takayuki Koshihara, Yuka Matsushige, Takafumi Morikawa, Kengo Fujiwara, Rikako Seo, Ami Kitahara, Masami Kawabata, Rintaro Utusmi, Shota Umeda, Mamoru Fujiwara, Kaoru Okada, Takahiko Tsuno, Masato Hori, Ryuichiro Fukutomi, Mayumi Okamoto, Yuki Takeshita, Takahide Ota, Masaaki Tatsuka


2012

Kengo Fujiwara, Rikako Seo, Ami Kitahara, Masami Kawabata, Rintaro Utusmi, Mamoru Fujiwara, Yo-u Hirosaka, Aya Hirata, Kaoru Okada, Takahiko Tsuno, Masato Hori, Ryuichiro Fukutomi, Sanae Koya, Mikiko Fujii, Mayumi Okamoto, Yuki Takeshita, Takahide Ota, Masaaki Tatsuka


2011

Mamoru Fujiwara, Yo-u Hirosaka, Aya Hirata, Kaoru Okada, Shou Miyawaki, Takahiko Tsuno, Masato Hori, Ryuichiro Fukutomi, Sanae Koya, Mikiko Fujii, Satomi Koga, Tomoharu Miki, Kenta Watanabe, Mayumi Okamoto, Yuki Takeshita, Takahide Ota, Masaaki Tatsuka


2010

Shou Miyawaki, Takahiko Tsuno, Masato Hori, Ryuichiro Fukutomi, Naoko Izuka, Shou Kato, Yohei Fujimori, Taizo Tamura, Yuki Nakahara, Miyako Urayama, Sanae Koya, Mikiko Fujii, Satomi Koga, Tomoharu Miki, Kenta Watanabe, Mayumi Okamoto, Yuki Takeshita, Takahide Ota, Masaaki Tatsuka


2009

Shou Kato, Yohei Fujimori, Taizo Tamura, Yuki Nakahara, Miyako Urayama, Sanae Koya, Mikiko Fujii, Yumiko Shimomura, Tomohiro Doi, Mayumi Ueda, Keita Yamada, Shota Kondo, Hiromi Tahara, Satomi Koga, Tomoharu Miki, Kenta Watanabe, Mayumi Okamoto, Yuki Takeshita, Takahide Ota, Masaaki Tatsuka


2008

Yumiko Shimomura, Tomohiro Doi, Mami Ueda, Keita Yamada, Shota Kondo, Hiromi Tahara, Satomi Koga, Tomoharu Miki, Kenta Watanabe, Mayumi Okamoto, Saki Tamita, Yuki Takeshita, Takahide Ota, Masaaki Tatsuka


If you are our labo-member, you can go to a different page

TATSUKA LABORATORY 2022