Genomic EvoDevo Lab

How did Multicellularity Evolve?


Members

Staff

Hiroshi Suga (PI, Associate Professor)


PhD students

M2
Katsutoshi Aono (Receptor tyrosine kinases and Notch signaling of Capsaspora)
Seitaro Denbo (Extracellular matrix-like proteins in Capsaspora)

M1


Undergrads

B4
Sarina Doi
Akari Hatayama
Hinako Harada
Ayato Hino
Ai Murakami

B3
Mami Ono
Yuhmi Kamo
Naoto Kobayashi
Kaisei Shigemi
Ryu Sumitomo
Shotaka Miyahira
Naoki Yamahara


Alumni (next academic career)

2016 Yuki Kimura, Masaaki Kobayashi, Kojiro Tokiyasu, So Miyamoto, Azusa Nakata
2017 Naofumi Koide, Yukino Ohara, Mitsuhiro Fukuhara, Hiroki Mukaihara, Shuhei Murakami, Rei Yagasaki (Kyoto Univ. Grad. Sch.)
2018 Naoto Kunimura (Kobe Univ. Grad. Sch.), Kaho Satoh, Moena Hatakeyama
2019 Takaaki Kai (Master of Biological System Science, Prefectural University of Hiroshima), Marina Atsumi, Yu Satoh, Hinako Sano, Kazusa Shiraiwa, Masahiro Sung (Riken CDB, Kobe Univ. Grad. Sch.)